Kategori: Konflik Batin

Gejolak persoalan yang timbul dari dalam diri seseorang. Ini sebuah pertentangan atau ketidaksesuaian antara kenyataan dengan suasana hati masing-masing orang.