Kategori: Teori kebenaran

Seumur hidup manusia mencari kebenaran di dalam dunia ini. Tanpa kebenaran tidak ada kebahagiaan dan tidak ada juga kepuasan. Kejar dan raihlah itu kawan.